graibyti

graibyti
čiupinėti a. n.
grabalioti (menk.), grabinėti, graboti (menk.), graibinėti, graibyti, naguoti (šnek.), čiuopoti, čiupnoti

Lietuvių kalbos sinonimų žodynas. 2014.

Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • graibyti — graibýti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • graibyti — graibyti, graĩbo, graĩbė iter. griebti. 1. čiupinėti, grabinėti: Vienas kitam skrybėles kelia, švarkus rodo, rankas graibo (sveikinasi) P.Cvir. Naktį pabudo, graibo – kas čia yr, kad jis ant šiaudų guli BsPIII180. Man pasmatė – durų graibo O.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • graibinėti — graibinėti, ėja, ėjo K, Š 1. dem. graibyti 1: Ilgai graibinėjau aplink duris, kol suradau rankeną rš. Paupiais kobrinėjo pavasaringi gyvolėliai, graibinėdami retą žolelę rš. | refl.: Krosniakurys ėmė graibinėtis prie malkų rš. 2. dem. graibyti 3 …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • graibstinėti — graibstinėti, ėja, ėjo 1. refl. iter. dem. graibyti 1 (refl.): Vis reikėjo stovėti ir sniege graibstinėtis rš. 2. iter. dem. graibyti 3: Aš graibstinėju smetoną nuo pieno J. graibstinėti; prigraibstinėti; sugraibstinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • Gripe — Gripe, v. t. [imp. & p. p. {Griped}; p. pr. & vb. n. {Griping}.] [AS. gripan; akin to D. grijpen, G. greifen, OHG. gr?fan, Icel. gripa, Sw. gripe, Dan. gribe, Goth. greipan; cf. Lith. graibyti, Russ. grabite to plunder, Skr. grah, grabh, to seize …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Griped — Gripe Gripe, v. t. [imp. & p. p. {Griped}; p. pr. & vb. n. {Griping}.] [AS. gripan; akin to D. grijpen, G. greifen, OHG. gr?fan, Icel. gripa, Sw. gripe, Dan. gribe, Goth. greipan; cf. Lith. graibyti, Russ. grabite to plunder, Skr. grah, grabh, to …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Griping — Gripe Gripe, v. t. [imp. & p. p. {Griped}; p. pr. & vb. n. {Griping}.] [AS. gripan; akin to D. grijpen, G. greifen, OHG. gr?fan, Icel. gripa, Sw. gripe, Dan. gribe, Goth. greipan; cf. Lith. graibyti, Russ. grabite to plunder, Skr. grah, grabh, to …   The Collaborative International Dictionary of English

 • apgraibyti — tr. 1. apčiupinėti; apgraibomis apžiūrėti: Gydytojai blaškėsi, paviršutiniškai apgraibydami ligonis ir skirstydami, kurį kur nešti Vaižg. Apgraibom langinės velkę rš. | refl.: Apsigraĩbė aplinkui lazdelės Lzd. 2. putas, riebumą nuo paviršiaus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • džiubuoti — džiubuoti, uoja, ãvo tr. čiupnoti, graibyti: Sargas džiubuo[ja] kišenes ieškodamas kontrabandos J …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • gapsnuoti — gapsnuoti, uoja, ãvo tr. K graibyti, ieškoti ko nors …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • grabinėti — grabinėti, ėja, ėjo 1. tr., intr. K čiupinėti, graibyti: Motiejus ją matė šliaužiant asla ir kažką rankomis grabinėjant P.Cvir. Grabinėja, neranda durų Ds. Grabinėjo grabinėjo – neužtinka niekur skylutės BsPIII25. Aklas grabinė[ja] patamsy J.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”